Еко топлане настављају са гријањем и након 15. априла

Еко топлане настављају са гријањем и након 15. априла

Обавјештавамо кориснике система даљинског гријања на подручју града Бањалука да ће Еко топлане, с обзиром на ниске просјечне дневне температуре, продужити сезону гријања до пораста средњих дневних температура. Еко топлане Бањалука при крају су још једне успјешне сезоне гријања, четврте по реду, а с обзиром на техничке услове производних погона и расположиве количине енергента, спремни смо да наставимо са испоруком топлотне енергије све док буде било потребе за тим.

Подсјећамо, према важећој Одлуци Града Бањалука о општим условима за производњу, испоруку и коришћење топлотне енергије, сезона гријања се завршава након што се у претходна два узастопна дана утврди средња дневна температура спољњег ваздуха виша од 12 степени Целзијуса, а према подацима надлежне хидрометеоролошке службе, и то најраније 15. априла.

Упркос тешкоћама и проблемима изазваним пандемијом корона вируса са којима се суочава цјелокупна привреда и становништво, како у Републици Српској, тако и у цијелом свијету, Еко топлане завршетком сезоне планирају да активно крену са припремама за наредну сезону, прије свега кроз благовремене набавке енергента, али и реализацију планираних активности када је ријеч о санацији дистрибутивне мреже, као и редовном ремонту производних постројења.