Котловнице

Еко топлане у свом саставу имају три котловнице на биомасу, укупне снаге 65МW.
Нови објекат Еко топлана – 49МW
Старчевица – 10МW (6МW + 4МW)
Кочићев вијенац (Космос) – 10МW