Тарифни систем

КАТЕГОРИЈЕ ПРОСТОРА Јединица мјере Тарифни ставови Висина тарифних ставова
(цијена /КМ без ПДВ-а)
Фактурише се
1. ОБЈЕКТИ БЕЗ МЈЕРЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1.1. Корисници – домаћинства
Домаћинства – цијена за јединицу испоручене енергије KM/m2 Ts1 1,09 12 мјесеци
Домаћинства – цијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/m2 Ts2 0,32 12 мјесеци
1.2. Корисници – пословни простори
Пословни простори – цијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts3 170,63 7 мјесеци
Пословни простори – цијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/MWh Ts3 170,63 12 мјесеци
2. ОБЈЕКТИ СА УГРАЂЕНИМ МЈЕРАЧИМА
2.1. Стамбени објекти са уграђеним мјерачима
Домаћинства – цијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts4 114,00 кад се троши
Домаћинства – цијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/m2 Ts2 0,32 12 мјесеци
2.2. Пословни објекти са уграђеним мјерачима >
Пословни простори – цијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts3 170,63 кад се троши
Пословни простори – цијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/MWh Ts3 170,63 кад се троши