Тарифни систем

КАТЕГОРИЈЕ ПРОСТОРА Јединица мјере Тарифни ставови Висина тарифних ставова(цијена у КМ без ПДВ-а) Висина тарифних ставова(цијена у КМ са ПДВ-ом) Период обрачуна
1. ОБЈЕКТИ БЕЗ МЈЕРЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
1.1. Корисници – стамбени простори
Стамбени простори – цијена за јединицу испоручене енергије KM/m2 Ts1 1,30 1,52 12 мјесеци
Стамбени просторицијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/m2 Ts2 0,38 0,45 12 мјесеци
1.2. Корисници – пословни простори
Пословни просторицијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts3 225,23 263,52 7 мјесеци
Пословни просторицијена за дистрибутивне трошкове KM/MWh Ts3 225,23 263,52 12 мјесеци
2. ОБЈЕКТИ СА УГРАЂЕНИМ МЈЕРАЧИМА
2.1. Стамбени простори са уграђеним мјерачима
Стамбени простори – цијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts4 135,66 158,72 кад се троши
Стамбени просторицијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/m2 Ts2 0,38 0,44 12 мјесеци
2.2. Пословни простори са уграђеним мјерачима
Пословни просторицијена за јединицу испоручене енергије KM/MWh Ts3 225,23 263,52 кад се троши
Пословни просторицијена за дистрибутивне трошкове по јединици инсталисане снаге KM/MWh Ts3 225,23 263,52 кад се троши