Локални ресурси и међународна сарадња

На изградњи нове топлане ангажована је домаћа електромашинска и грађевинска индустрија. Осим тога, комплетан пројекат Еко топлана резултат је рада домаће струке из области енергетике и термодинамике. Технологије које се примјењују у раду нове топлане на биомасу испуњавају најстроже европске стандарде, а развијане су током протекле деценије у сарадњи са најеминентнијим институтима и универзитетима у Европи и региону, као што су Институт за нуклеарне науке “Винча” Универзитета у Београду, Техничког института Краљевског универзитета у Штокхолму и технолошких, машинских и електротехничких факултета у Београду и Бањалуци.