Оснивање

Предузеће Еко топлане Бањалука д.о.о. основано је 30. маја 2017. године, а изградња новог објекта топлане започела је 01. јуна 2017. Топлана на биомасу саграђена је у рекордном року од седам и по мјесеци, у складу са свим уговореним роковима. Еко топлане Бањалука почеле су са сукцесивним пуштањем у погон котлова у новембру 2017, а комунална дјелатност овом предузећу је, одлуком Скупштине града Бањалука, повјерена 01. фебруара 2018. године.