Командно-контролни центар

Праћењем савремених техничких рјешења примијењених у системима даљинског гријања, препозната је неопходност оснивања Командно-контролног центра који на једном мјесту обједињује надзор и управљање процесима производње топлотне енергије на више локација истовремено, као и њене дистрибуције до потрошача.

Предности оваквог начина рада су вишеструке, а неке од њих су праћење токова произведене енергије од извора до крајњег потрошача, тренутно реаговање на одступања од задатих параметара система, константно и поуздано одржавање нивоа квалитета испоруке топлотне енергије уз веће задовољство потрошача, детаљна анализа свих параметара, њихово архивирање и оптимизација процеса производње и дистрибуције, што доноси нове бенефите у виду значајних уштеда.