Инсталисана снага

Током пројектовања овог система даљинског гријања, прво је израђен комплетан термохидраулички модел топлификационог система града. Кориштењем најсавременијих алата за пројектовање и симулацију рада топлификационог система компаније Schneider Electric, софтвера TERMIS, добијена је потреба да се у режиму континуираног рада од 24 часа на просјечној температури од -15°C обезбиједи 65МW снаге.
Капацитет нове топлане на биомасу је 49МW са десет каскадно постављених постројења уз могућност додатне поставке, што представља идеално рјешење за управљање снагом у свим вриједностима спољних температура, уз максималну енергетску ефикасност. Осим нове топлане, саставни дио градског топлификационог система чине још двије топлане на биомасу – на Старчевици, капацитета 10МW (6МW + 4МW) и Космос, чији је капацитет 6МW.