Логистички центар

Логистички центар Еко топлана – центар за складиштење и прераду дрвета и дрвног отпада, смјештен је у Пословној зони Бањалука, у близини објекта Еко топлана – топлане на дрвну сјечку.
У организационом смислу, логистички центар има своја веома строга правила и норме које се тичу контроле и мониторинга над квалитетом сировине и оптимизације радних процеса.
Намјенски логистички центар представља централну сабирну локацију свог улаза, складиштења, прераде и одвоза енергента до постројења нове централне котловнице топлане Бањалука.