Значај и ефекти

Изградња топлане која за ресурс користи обновљиви извор енергије има вишеструк значај. Првенствено, за локалну заједницу која захваљујући овом пројекту, на годишњем нивоу има нето уштеду више од 10 милиона марака, које је до гријне сезоне 2017/2018 улагала у увозни енергент – мазут.
Потписивањем десетогодишњег Уговора о испоруци дрвног сортимента са Јавним предузећем „Шуме Српске“ Еко топлане су обезбиједиле додатне гаранције за финансијску сигурност и одрживост овог пројекта. Осим наведеног, овим пројектом се развија тржиште биомасе кроз искориштавање различитих дрвних отпада који су до сада били неискориштени.
Између осталих бенефита, Еко топлане имају огроман финансијски ефекат – умјесто 20 милиона КМ спољнотрговинског дефицита за набавку енергента у иностранству, директан ефекат је уштеда од 10 милиона КМ због мање цијене коштања енергента, а индиректан ефекат од наредних 10 милиона КМ односи се на набавку енергента од домаћих произвођача, који су лоцирани на подручју локалне заједнице, тако да та средства утичу на развој и квалитетнији живот саме заједнице.
Такође, један од бенефита нове топлане је и двадесетчетворочасовни режим гријања, којим се Бањалучанима обезбјеђује додатни комфор живота.
Нова топлана у потпуности испуњава стандарде Енергетске заједнице, која је дефинисала појам енергетске суверености градова кроз три фактора – Еко топлане локалној заједници осигуравају енергетску безбједност, самоодрживост и финансијску сигурност. Загађење животне средине емитовањем CO2, на подручју Бањалуке смањује се за око 70.000 тона годишње.
Пуштањем у рад пуних капацитета новог објекта топлане на биомасу, на високооперативан начин започела је нова ера интеграције кориштења обновљивих извора енергије и чистих енергетских технологија, смјештених у окриље најсавременијег управљачког окружења.