Еко топлане на конференцији ТОПС 2022

Еко топлане на конференцији ТОПС 2022

Радом „Транзиција у одрживе и независне системе даљинског гријања – примјер Бањалуке“ технички директор Еко топлана Дејан Јовишевић представио је пројекат Еко топлана на 20. сусретима топлана и стручно научној конференцији ТОПС 2022, одржаној прошле седмице у организацији Пословног удружења Топлане Србије на Златибору.
Јовишевић је говорио о могућности транзиције система даљинског гријања са фосилног горива на обновљиве изворе енергије, омогућавајући одрживо снадбијевање топлотном енергијом, представљајући конкретан примјер бањалучких Еко топлана, уз досадашње резултате примјене пројекта.
– Систем је доказао да је самоодржив, еколошки прихватљив за околину, као и да испуњава све енергетске захтјеве корисника – навео је Јовишевић.
Осим тога, наводи како се праћењем рада система, са становишта заштите животне средине дошло до закључка да је транзиција довела до побољшања квалитета ваздуха у Бањалуци и да је покренула одређене пројекте који се тичу бољег управљања и очувања шума.
– Имајући у виду енергетску ситуацију у свијету и изазове пред којима се налази енергетски сектор, једна од кључних тема ове конференције је обезбјеђење сигурности снабдијевања топлотном енергијом у наредном периоду, уз повећање кориштења обновљивих извора енергије, мјера енергетске ефикасности, процеса дигитализације и декарбонизације и задовољства купаца топлотне енергије – наводе организатори конференције.
На конференцији су излагали представници најутицајнијих компанија из енергетског сектора, као и најистакнутији стручњаци из области енергетике.
Један од основних постулата Стручно научне конференције ТОПС 2022 јесте интензивирање сарадње између експерата и енергетских субјеката и усаглашавање заједничких циљева.