Еко топлане раде у складу са свим законским прописима

Еко топлане раде у складу са свим законским прописима

С обзиром на спекулације које су се појавиле у јавности, подсјећамо да Еко топлане Бањалука од првог дана реализације пројекта па до данас раде у складу са свим прописима, без одступања и тако ћемо радити и у будућности.
Сама изградња топлане на биомасу, уградња опреме, функционисање производног погона, као и све даље активности од почетка рада нове котловнице су у складу са свим прописаним законским нормама и дозволама.
Између осталог, у складу са Еколошком дозволом, Еко топлане имају законску обавезу да сваке године у току сезоне гријања обављају испитивања квалитета ваздуха у близини производног постројења, као и емисије загађујућих материја из димњака. Сваке године, испитивања ради акредитована инстутуција за ову дјелатност.
Резултати свих досадашњих мјерења јасно показују да је након оснивања Еко топлана, односно промјене енергента и преласка са фосилних горива на обновљиве изворе енергије, ниво загађења у Бањалуци значајно смањен. Преласком на биомасу, односно дрвну сјечку, концентрација карбон моноксида (CО) је смањена два до три пута, док је концентрација сумпор диоксида (SО2) мања за више од четири пута у односу на период када је основни енергент био мазут и када је град гријала стара топлана. Према резултатима мјерења, такође, средње дневне концентрације загађујућих материја су знатно испод граничних вриједности прописаних Правилником о граничним вриједностима квалитета ваздуха.
Подсјећамо и да је пројекат Еко топлана реализован уз подршку Европске банке за обнову и развој, па је самим тим прошао кроз све провјере ове међународне финансијске институције. Кроз уговор о имплементацији пројекта, ЕBRD обавља редовне мониторинге у оквиру којих је такође једна од обавеза Еко топлана испитивање квалитета ваздуха и до сада ни у једном сегменту није било примједби на рад Еко топлана.
Осим тога, за реализацију пројекта Еко топлана, ЕBRD је добио неколико интернационалних признања, а Бањалука је сврстана на мапу зелених градова, као добар примјер преласка са фосилног горива као великог загађивача, на чисти, обновљиви извор енергије, захваљујући којем је квалитет ваздуха у овом граду вишеструко побољшан.