Еко топлане спремне за хладни талас

Еко топлане спремне за хладни талас

Иза Еко топлана су двије трећине веома успјешне сезоне гријања, када је ријеч о квалитету испоручене топлотне енергије, али и о пословним резултатима овог привредног друштва.

С обзиром на то да су, након изразито високих температура за овај период године, пред нама прави зимски дани, Еко топлане су као и до сада спремне да испоруче потребну количину топлотне енергије.

Према свим параметрима, квалитет испоруке топлотне енергије у односу на претходне сезоне је побољшан. У прилог томе говоре и резултати анкете о задовољству корисника пруженом услугом. Средња оцјена квалитета гријања на скали од 1 до 5 је 4,11, што је за 1,43% више у односу на прошлу сезону, када је та оцјена била 4,05.

Такође, још један показатељ задовољства корисника је и смањен број рекламација за 23% у односу на сезону 2019/2020, упркос нижим спољашњим температурама за 4,2 степена Целзијуса. На основу досадашњих трендова, процјена је да ће ове сезоне гријања број рекламација бити значајно мањи у односу на прошлу сезону, што је још један показатељ раста квалитета гријања и задовољства крајњих корисника.

Захваљујући константном ангажману запослених у Еко топланама и санацији дијелова дистрибутивне мреже у периодима између сезона, смањени су и губици топлотне енергије на мрежи за 7,8 одсто.

Иако су припреме за сезону гријања завршене на вријеме и као и ранијих година, урађени планирани ремонт и санација дијелова дистрибутивне мреже у периоду између двије сезоне, што је и омогућило бољи квалитет гријања, стара и дотрајала мрежа је највећи проблем несметаног функционисања система даљинског гријања, усљед чега долази до кварова, односно пуцања мреже током сезоне гријања. Као и увијек, наше интервенте екипе на терену ажурно прате стање и настојимо да поправимо сваки квар у што краћем року, како наши корисници не би осјетили прекиде испоруке топлотне енергије, односно како би ти прекиди били што краћи.

У циљу и даљег побољшања квалитета гријања, трајно рјешење овог проблема су велика инвестициона улагања у дистрибутивну мрежу, у коју деценијама није довољно инвестирано и чија санација представља дуготрајан и обиман процес, којим би се дугорочно ријешио проблем честих кварова и проблема на систему даљинског гријања током предстојећих сезона.