ЕКО ТОПЛАНЕ УШТЕДЈЕЛЕ ГРАДУ ПРЕКО 40 МИЛИОНА КМ

ЕКО ТОПЛАНЕ УШТЕДЈЕЛЕ ГРАДУ ПРЕКО 40 МИЛИОНА КМ

Оснивањем Еко топлана, Град Бања Лука је у посљедње четири године уштедио преко 40 милиона конвертибилних мараца, јер су старој топлани, прије оснивања Еко топлана, сваке године обезбјеђиване субвенције, позајмице и гаранције у износу од 10 до 15 милиона КМ како би се обезбиједио енергент и функционисање система даљинског гријања, с обзиром на то да без те помоћи гријање у Граду Бања Лука није било могуће. Захваљујући формирању новог предузећа Еко топлане Бања Лука, није више било потребе да град субвенционише градску топлану нити је предузеће Еко топлане Бања Лука добило било какве субвенције од Града Бања Лука или било које друге јавне институције.
Поводом инсинуација које су се посљедњих дана појавиле у јавности, а у вези са пословањем Еко топлана, као и захтјева градоначелника Бања Луке у вези са достављањем поједине документације односно ревизију пословања, а у циљу транспарентности рада и заштите нарушене репутације Друштва, Управни одбор Друштва, у складу са законом и оснивачким актом, упутио је 15.9.2021. године Скупштини Друштва односно оснивачима, предузећу IEE Technology и Граду Бања Лука приједлог за избор независне реномиране међународне ревизорске куће која би извршила тражену ревизију пословања.
Осим наведеног, Град Бања Лука је уредно и благовремено обавијештен од стране Управног одбора Еко топлана о законској процедури и обавезама по Уговору о оснивању Друштва у вези са ревизијом и достављањем информација. Закон о привредним друштвима и Уговор о оснивању су врло јасни и сваки облик ревизије врши се на основу одлуке Скупштине Друштва. Еко топлане Бања Лука не могу усвојити захтјеве оснивача уколико исти нису у складу са позитивним прописима и закљученим уговорима.
Апелујемо на све политичке актере да не користе Еко топлане за прикупљање политичких поена, јер се на тај начин директно нарушава репутација успјешног привредног друштва, али и функционисање система даљинског гријања за шта се надамо да није ни у чијем интересу. Стога, сматрамо да би закон, струка и остварени резултати требало да буду на првом мјесту.
Подсјећамо да су у протекле четири године, од оснивања Еко топлана, сваке године, у складу са законом, оснивачким актом и правилима струке вршене ревизије пословања Друштва од стране реномираних међународних ревизорских кућа. Извјештаји независних ревизора у вези са ревизијом финансијских извјештаја за сваку од претходних година, показали су да су Еко топлане Бања Лука уредно пословале. Према мишљењима ревизора, приложени финансијски извјештаји приказали су истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Еко топлана на крају сваке пословне године, као и резултате њиховог пословања и новчане токове за сваку завршену пословну годину, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Све обављене ревизије биле су у складу са Међународним ревизијским стандардима, а ревизори су изразили увјерења да су ревизорски докази који су прикупљени, достатни и примјерени као основа за изражавање наведених мишљења. Сви ревизорски извјештаји редовно су сваке године достављани и Граду Бања Лука као једном од оснивача Еко топлана.
Извјештаји о пословању, финансијски извјештаји, као и извјештаји независних ревизора за сваку пословну годину, редовно су усвајани од стране Скупштине Друштва. Осим тога, Скупштина Града Бања Лука, је за сваку пословну годину усвојила информацију о пословању, као и информацију о плану пословања, што је још један од доказа остварења позитивних пословних резултата и транспарентности пословања. Извјештаји о пословању, као и планови пословања Еко топлана јавно су доступни на wеб страници Града Бања Лука.
Користимо прилику да укажемо на чињеницу да се пословање Еко топлана одвија и под обавезним годишњим надзором Европске банке за обнову и развој – ЕБРД, која је кроз подршку од почетка укључена у пројекат Еко топлана.
Такође, поводом иступа у јавности градоначелника Бања Луке на конференцији за штампу одржаној 12.9.2021. године, на којој је у везу доведено оснивање фирме Еко топлане са фирмом Perfect eau Sarl из Швајцарске, желимо да информишемо јавност да Еко топлане са поменутом фирмом немају закључен никакав уговор нити било какве пословне трансакције. Такође, Еко топлане немају пословне трансакције са фирмама Еурос осигурање, А&К Консалтинг, Smart Solution, Finos, FinCredit, као ни са лицима Срђан Амиџић и Синиша Куртеш, осим у дијелу гдје Еурос осигурање и Срђан Амиџић примају и плаћају испоручену топлотну енергију као корисници услуга, што ће најављена ревизија и показати.
Синиша Куртеш је био члан Управног одбора Еко топлана од краја 2019. до марта 2021. године, али за овај ангажман није имао никакву накнаду од стране Еко топлана. Од марта 2021. године, на захтјев градоначелника Бања Луке, са циљем увида у транспарентност пословања у Управни одбор, као члан именована је Драгана Кљајић.