Информације о пословању усвојене на сједници Скупштине Града

Информације о пословању усвојене на сједници Скупштине Града

Резултати остварени у 2019. години показују да су Еко топлане Бањалука успјешно завршиле пословну годину уз редовну испоруку топлотне енергије. Ово је наведено у Информацији о пословању за прошлу годину, која је заједно са Информацијом о плану пословања привредног друштва Еко топлане Бањалука за 2020. годину усвојена на 40. сједници Скупштине Града Бањалука, одржаној 24. и 25. јуна ове године.

Планиране активности у 2020. години требало би да омогуће стабилност, поузданост, квалитет и ефикасност у снабдијевању Града Бањалука топлотном енергијом и да створе предуслове за сигурност у пословању овог предузећа у наредном периоду – наводи се у Информацији о плану пословања за 2020. годину.

Оно што није планирано, али што свакако има негативан утицај на пословање и што ће негативно утицати на резултате пословања у 2020. години, јесте панедемија вируса корона. Негативан утицај пандемије се огледа кроз смањење планираних прихода, али и повећање потрошње енергента у односу на план. Поред утицаја на смањење прихода и повећање расхода, пандемија се негативано одразила и на ликвидност. У првом мјесецу пандемије, у марту ове године, приливи по основу наплате потраживања били су за 30% мањи у односу на план. У циљу очувања ликвидности и обезбјеђења функционисања у кризном периоду, предузет је цијели низ мјера. Првенствено, договорен је грејс период за отплату кредита у пословним банкама, а са добављачима су кроз преговоре договорени дужи рокови плаћања, што је омогућило да се обезбиједи стабилност ланца снабдијевања и сезона гријања успјешно приведе крају.

Када је ријеч о Информацији о пословању 2019. године, наводи се да је ово привредно друштво у 2019. години позитивно пословало и повећало остварену добит у односу на 2018. годину.

Оно што је и у прошлој години било највећи изазов у пословању Еко топлана, свакако је стање дистрибутивне мреже која је стара и у коју у протеклих неколико деценија није довољно инвестирано. Ипак, без обзира на лоше стање топлификационе мреже, током протекле године није било већих проблема нити хаварија.

Свјесни проблема на дистрибутивној мрежи, који узрокују лошији квалитет гријања код појединих корисника, Еко топлане улажу максималне напоре како би ове проблеме отклонили и у предстојећим сезонама, свим корисницима обезбиједили потребан квалитет топлотне енергије. С обзиром на недостатак улагања током претходних деценија, неопходно је имати у виду да је ријеч о обимном и веома захтијевном послу.

Прошле године, током сезоне гријања, имали смо 198 интервенција на мрежи, а техничке екипе на терену уложиле су максималне напоре да сваки квар санирају у што краћем року, како би негативан ефекат на квалитет испоруке енергије био минималан. Захваљујући овим активностима, дневни губици воде смањени су за 14,2 одсто у односу на претходну пословну годину.

У току сезоне гријања, обезбјеђена је пуна стабилност производње свих производних постројења, а конзуму, односно крајњим корисницима, су свакодневно испоручиване потребне количине топлотне енергије. Енергент је набављен властитим средствима, на вријеме и у довољним количинама.

Евидентан је пораст производње топлотне енергије постројења на биомасу, док је обим производње постројења на мазут значајно смањен. У 2019. години, 98 одсто топлотне енергије је произведено на биомасу, док је свега 2 одсто произведено на мазут.

Наплата потраживања у 2019. години већа је за 10 одсто у односу на 2018. годину. Повећање процента наплате потраживања резултат је низа предузетих активности и мјера у претходне двије године, али и показатељ раста повјерења корисника према Еко топланама као даваоцу комуналне услуге.