Квалитет ваздуха у Бањалуци у првој категорији

Квалитет ваздуха у Бањалуци у првој категорији

Квалитет ваздуха у Бањалуци је у првој категорији, подаци су Института за грађевинарство “ИГ”, који обавља мјерења, а преносе Независне новине.

Бањалука је једна од првих локалних заједница у БиХ које су организовале мјерење квалитета ваздуха и о томе редовно обавјештава јавност, а на свом сајту Град Бањалука дневно објављује извјештаје о мјерењима свих посматраних параметара.

Институт “ИГ”, према уговору, мјери квалитет ваздуха на три локације – у насељима Центар, Борик и Паприковац.

По  Закону о заштити ваздуха,  а према нивоу загађености, прва категорија представља чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне вриједности нивоа загађености ни за једну загађујућу материју.