Квалитет ваздуха у близини Еко топлана у првој категорији

Квалитет ваздуха у близини Еко топлана у првој категорији

Квалитет ваздуха у близини производног постројења Еко топлана је у првој категорији, а емисије загађујућих материја из димњака, као и у ваздуху у околини производног постројења су знатно мање у односу на граничне вриједности, прописане Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађења ваздуха и побољшање квалитета ваздуха.

Ово су показали резултати испитивања квалитета ваздуха и загађујућих материја на локацији Еко топлана Бањалука, које је током прошлог мјесеца радила акредитована организација Институт за грађевинарство „ИГ“ Бањалука.

Захваљујући Еко топланама, квалитет ваздуха значајно побољшан

Резултати мјерења у претходне три године јасно показују да је након оснивања Еко топлана, односно промјене енергента и преласка са фосилних горива на обновљиве изворе енергије, ниво загађења у Бањалуци значајно смањен. Преласком на биомасу, односно дрвну сјечку, концентрација карбон моноксида (CО) је смањена два до три пута, док је концентрација сумпор диоксида (SО2) мања за више од четири пута у односу на период када је основни енергент био мазут и када је град гријала стара топлана.

Резултати мјерења квалитета ваздуха

У складу са обавезама Еко топлана наведеним у Еколошкој дозволи, а у циљу утврђивања квалитета ваздуха, сваке године врше се редовна мјерење имисионих концентрација загађујућих материја у ваздуху. Ове године, као и претходних година, мјерене су имисионе концентрације релевантних показатеља квалитета ваздуха, што је укључивало концентрације сумпор диоксида (SО2), угљен моноксида (CО), азотних оксида (NО, NО2, NОX), озона (О3) и суспендованих честица (PM10), како на самим димњацима, тако и у близини производног постројења.

Према резултатима мјерења, средње дневне концентрације загађујућих материја кретале су се знатно испод граничних вриједности прописаних Правилником.

Када је ријеч о емитовању суспендованих честица (PM10), измерене вриједности са димњака Еко топлана биле су између 3,97 и 5,82 микрограма по метру кубном, док је највиша измјерена вриједност на мјерном мјесту у близини објекта Еко топлана износила 31,26 микрограма по метру кубном. Ови подаци су показатељ да на загађеност ваздуха утичу саобраћај и индивидуална ложишта, с обзиром на чињеницу да је мјерно мјесто било у близини стамбених објеката. Иако су измјерене вриједности више у близини објекта, него на самим димњацима, и ови резултати су испод граничних вриједности које износе 50 микрограма по метру кубном.

Правилником о вриједностима квалитета ваздуха утврђене су граничне и толерантне вриједности квалитета ваздуха у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних еко-система, као и максималне дозвољене концентрације загађујућих материја у ваздуху.