Квалитет гријања побољшан, енергент обезбијеђен

Квалитет гријања побољшан, енергент обезбијеђен

Прошла је скоро половина сезоне 2020/2021 и до сада производња и испорука топлотне енергије протичу уредно, без већих проблема. Све припреме за ову сезону гријања су завршене на вријеме, тако да су створени сви предуслови да се производња и испорука топлотне енергије и до краја сезоне одвијају уредно кроз двадесетчетворочасовни режим гријања, као и до сада.

Редовне анализе показују да је у односу на протеклу сезону, квалитет гријања побољшан. Током протекла три мјесеца, број рекламација на квалитет гријања, односно захтјева за мјерење температуре у гријаним просторима, у односу на исти период у прошлој сезони, смањен је за 18 одсто, док су губици топлотне енергије на дистрибутивној мрежи смањени за 6 одсто. Тренутно је у овој сезони 0,7% од укупног броја корисника упутило захтјев за утврђивање квалитета гријања, односно мјерење температуре у гријаном простору.

Годишња анкета о задовољству корисника услуге проведена у складу са ISO стандардима, у 2020. години показала је да је просјечна оцјена задовољства корисника 4,11 (ранг оцјена од 1 до 5).

Просјечне спољашње температуре у прва три мјесеца ове сезоне гријања у нашем граду су ниже за 4,3 степена Целзијуса у односу на исти период прошле сезоне, због чега је производња топлотне енергије већа за 31,1%.

Енергент за комплетну сезону 2020/2021, обезбијеђен је као и до сада сопственим средствима Еко топлана, без финансијске помоћи јавних институција.

Цијене гријања и у овој сезони за све кориснике остају исте, упркос значајном повећању цијена електричне енергије и неких других инпута.