Непотписивање уговора не ослобађа од плаћања рачуна

Непотписивање уговора не ослобађа од плаћања рачуна

Корисници услуга “Еко топлана” Бањалука, који су користили испоручену топлотну енергију, дужни су је и плаћати, што доказује и посљедња пресуда Окружног суда у Бањалуци од 24. маја ове године, која је само једна у низу другостепених, правоснажних пресуда у корист овог предузећа, а преноси портал Српска инфо.

Наиме, од почетка рада “Еко топлана” већи број грађана био је у недоумици да ли постоји или не постоји обавеза плаћања услуге и да ли је уговор са овим предузећем једини основ за плаћање услуге. Ово питање добило је епилог у виду судских пресуда.

У судском спору који се водио између предузећа “Еко топлане” и једног од корисника због неизмирених дугова према овом предузећу, утврђено је да је корисник дужан да за период од 01.02.2018. до 31.10.2018. године исплати новчани износ од 801,72 КМ са законском затезном каматом под пријетњом принудног извршења.

У образложењу ове пресуде, која је у посједу Српска инфо, наводи се да су парничне странке биле у пословном односу од 01.02.2018. године, те да је кориснику 28.09. исте године достављен Уговор о кориштењу топлотне енергије на потпис, али да исти никад није био враћен.

На такву пресуду корисник је уложио жалбу, која је одбијена другостепеном одлуком суда.

Овом пресудом потврђена је судска пракса Основног и Окружног суда у Бањалуци – да сваки корисник мора да плати топлотну енергију која му је испоручена, а с друге стране, има право да у складу с прописима одбије испоруку топлотне енергије уколико исту не жели и да се искључи са система даљинског гријања у складу с важећим прописима.

Такође, суд је кроз пресуду потврдио чињеницу да недостатак писменог уговора не искључује чињеницу да су странке својом вољом вршиле испоруку топлотне енергије и кориштење исте, јер се воља за закључивање уговора може изразити ријечима или уобичајеним знацима или понашањем из кога се може закључити постојање такве воље.

У току поступка је утврђено да је наведени грађанин био корисник услуга „Топлане“, те да је од овог предузећа био обавијештен да „Еко топлане“ преузимају послове испоруке топлотне енергије, након чега је био објављен и Јавни позив за закључење уговора о испоруци топлотне енергије. Дакле, корисник је морао да тражи искључење са топлификационог система уколико није желио да буде у уговореном односу с новим испоручиоцем, а пошто то није урадио, а притом је наставио користити услуге, сматрало се да је дошло до закључења уговора у смислу одредбе члана 16. ЗДК и 61. став 1 ЗОО.

Адвокат Дарија Мирнић-Мајсторовић, која заступа “Еко топлане”, истакла је да су све пресуде јасне и да је пресуђено у корист овог предузећа.

– Пресуде сматрам резултатом врло одговорног и јединственог приступа правним питањима од стране “Еко Топлане” као комуналног предузећа и моје канцеларије која их прати од почетка рада. Посебно истичем да су  правни ставови који су корисницима “Еко Топлане” од почетка били саопштавани поново потврђени као правно исправни и истинити – казала је она.

Вјерује да ће ове пресуде довести до смањења броја судских поступака.

Адвокат Вања Лакић, која је заступала више корисника “Еко топлана”, каже да још увијек није донесена ниједна коначна пресуда у њихову корист, изузев једне првостепене, коју је у мају донио Основни суд у Бањалуци.

– Добила сам првостепену пресуду у корист странке и мислим да је то била прва првостепена пресуда у корист странке. То је прва пресуда којом је утврђено да не постоји облигациони однос између корисника услуге и “Еко топлане”, тако да тужени нису ни обавезни да плаћају рачуне. Сматрам да је то једино исправно у овој причи, јер сви закони иду у корист корисника услуге – рекла је Лакићева.

Додаје да је усвојена иницијатива која је ишла према Уставном суду.

– Члан одлуке о комуналним дјелатностима који је рекао да су, без обзира на то што не постоји закључен уговор, корисници дужни да плаћају услуге, овом пресудом је стављен на разматрање и самим тим би сви судови требали на тај начин поступати – тврди Лакићева.

Из “Еко топлана” поручују да је евидентно да од оснивања овог предузећа постоје одређене интересне групе којима није у интересу да систем даљинског гријања у Бањалуци функционише, те да због својих интереса покушавају да направе забуну код одређеног броја корисника излажући их само додатним судским трошковима и затезним каматама.

– Очито је да је један од циљева тих интересних група да се уруши систем наплате “Еко топлана”, те да оне не буду самоодрживо предузеће, што оне истински јесу већ четири године, односно од самог оснивања. Међутим, проценат кумулативне наплате од 93 одсто за прве четири године постојања, са тенденцијом раста из године у годину, показује да у томе нису и неће успјети – наведено је из “Еко топлана”.

Истичу чињеницу да резултати “Еко топлана”, остварени у претходне четири године, показују да су оне самоодрживо и стабилно предузеће и да су створене све претпоставке да то буду и у наредном периоду, као и да се систем даљинског гријања, који је био вишедеценијски проблем нашег града, даље развија, а да квалитет услуге према крајњим корисницима из године у годину буде све бољи и бољи.