ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

У складу са препорукама надлежних институција, Еко топлане Бањалука, од 16. марта 2020. године увеле су ограничења која се односе на смањење социјалних контаката у оквиру превентивних мјера на сузбијању корона вируса.

  • Кориснички центар ће прилагодити рад са корисницима на начин да ће се сви контакти обављати:

– позивом на нашу бесплатну инфо линију 0800 502 12 или на бројеве: 051/492-862, 051/492-863, 051/492-864 за домаћинства, односно на број: 051/492-866 за пословне просторе,

– email-oм info@ekotoplanebanjaluka.com или

– писмено на адресу Булевар војводе Живојина Мишића 32, Бањалука.

  • Сви захтјеви, примједбе и жалбе шаљу се поштом или путем email-а.
  • Корисници који желе да потпишу уговор са Еко топланама д.о.о. претходно треба да позову један од наведених бројева телефона, како би се договорило закључење уговора.
  • Сва документација која се доставља лично, оставља се на портирници у улици Булевар војводе Живојина Мишића 32, након чега ће бити прослијеђена на протокол и на даље поступање, како не би био заустављан процес редовног рада.
  • Изласци на терен по жалбама корисника у вези са појединачним проблемима са гријањем, као и редовно мјерење температуре у становима и пословним просторима, пролонгираће се до успостављања уобичајеног начина рада. Техничке екипе излазиће на терен једино у случају хаварије на заједничким или кућним инсталацијама.

Све наведене мјере ће се примјењивати до 18. маја 2020. године, након чега ће се донијети одлука о даљој организацији рада.

Еко топлане настављају производни процес у редовном режиму рада што, осим редовне испоруке топлотне енергије, подразумијева праћење стања на топлификационој мрежи и благовремено отклањање евентуалних кварова на дистрибутивном систему, како бисмо корисницима обезбиједили несметану испоруку топлотне енергије.