Обавјештење за кориснике

Обавјештење за кориснике

Како бисмо сви заједно дали свој допринос очувању животне средине и рационализацији трошкова, али и како би било спријечено кашњење испоруке, Еко топлане Бањалука позивају кориснике, ако нису до сада, да пошаљу захтјев за примање рачуна на имејл адресу.

Рачуне у електронском облику могу добијати како физичка, тако и правна лица.

Слање рачуна електронском поштом могуће је на захтјев потрошача.

Образац захтјева за пријем рачуна за топлотну енергију на имејл адресу корисници могу преузети на нашем сајту www.ekotoplanebanjaluka.com у рубрици Корисници, а могу га затражити и на info@ekotoplanebanjaluka.com.

Захтјев је потребно попунити, потписати, и уз увид у личну карту потписника, лично донијети у Кориснични центар Еко топлана – Булевар војводе Живојина Мишића 32.