ОДГОВОРНОСТИ ИСПОРУЧИОЦА И КОРИСНИКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОДГОВОРНОСТИ ИСПОРУЧИОЦА И КОРИСНИКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

У сусрет новој сезони гријања, са циљем што квалитетније сарадње са нашим корисницима, желимо поново да се осврнемо на одговорност и обавезе, како Еко топлана тако и наших корисника. Еко топлане су дужне да производе и испоручују топлотну енергију у складу са дефинисаним стандардима. Такође, наша обавеза је и редовно одржавање, поправка, санација и ремонт како производних постројења, тако и топлификационе мреже. Са друге стране, како би услуга испоруке топлотне енергије била што квалитетнија, неопходно је да корисници имају развијену свијест о њиховим одговорностима и обавезама.

АКТИВИРАЊЕ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Активирање или отварање вентила у разводним ормарима гдје су инсталирани калориметри, обавеза је корисника. Најчешћи проблеми унутрашњих инсталација су појава ваздуха у гријним тијелима и цјевоводу и зачепљење усљед запрљања и дотрајалости. За ову врсту кварова предвиђено је да корисник ангажује овлаштеног сервисера или квар отклони сопственим ангажманом (одзрачивање радијатора, разводних ормарића…).

ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Унутрашње и заједничке унутрашње инсталације и њихово редовно одржавање, одговорност су корисника, односно заједница етажних власника. Унутрашње инсталације представљају инсталације даљинског гријања од обрачунског мјерног/примопредајног мјеста до уређаја за потрошњу топлотне енергије, укључујући и уређаје, док се под заједничким унутрашњим инсталацијама подразумијевају унутрашње инсталације централног гријања, искључујући заједничко мјерило топлотне енергије, индивидуална мјерила топлотне енергије, унутрашње инсталације иза индивидуалних мјерила топлотне енергије и уређаје за потрошњу топлотне енергије. Корисници не могу без писмене сагласности Еко топлана обављати замјене, преправке нити доградње на унутрашњим инсталацијама.

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА У ГРИЈАНИМ ПРОСТОРИМА

Појам „млаког“ радијатора током сезоне гријања на који се неки корисници жале, није параметар квалитета гријања. Циљ загријавања објеката на систему даљинског гријања је постизање пројектоване температуре ваздуха (не радијатора) коју дефинише Одлука о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије. Пројектована температура од 20 степени Целзијуса, +/-1 степен, одређена је у складу са препорукама Свјетске здравствене организације

ОМОГУЋАВАЊЕ ПРИСТУПА РАДНИЦИМА ЕКО ТОПЛАНА

Ради правовременог дјеловања, ЗЕВ-ови су дужни да обезбиједе један кључ од улазних врата радницима Еко топлана. Корисник услуге је дужан да омогући запосленима у Еко топланама приступ прикључку и обрачунском мјерном мјесту. Узајамна сарадња је неопходна, како бисмо могли обезбиједити и гарантовати неометану испоруку топлотне енергије током сезоне гријања.