Побољшањем квалитета ваздуха до бољег општег здравља становништва

Побољшањем квалитета ваздуха до бољег општег здравља становништва

Еко топлане Бањалука биле су домаћин представницима Шведске агенције за заштиту животне средине и Републичке управе за инспекцијске послове (Инспекторат Републике Српске) који су посјетили ово привредно друштво у оквиру имплементације IMPAQ пројекта.
Ријеч је о трогодишњем пројекту за побољшање квалитета ваздуха и управљања квалитетом ваздуха у БиХ, који је 2019. године покренула и којим координише Шведска агенција за заштиту животне средине (SEPA) уз финансијску подршку Амбасаде Шведске. Пројекат се реализује у сарадњи са Шведском хидрометеоролошком службом, а укључене су и све релевантне институције из БиХ, као и Републички хидрометеоролошки завод РС и Федерални хидрометеоролошки завод.
У складу са захтјевима из еколошке дозволе, али и као привредно друштво којем је од самог оснивања један од главних циљева смањење емитовања штетних гасова у атмосферу и смањење загађења у Бањалуци, Еко топлане сваке године мјере квалитет ваздуха у близини својих објеката, као и емисију штетних честица из димњака.
Резултати мјерења у претходне четири године јасно показују да је након оснивања Еко топлана, односно промјене енергента и преласка са фосилних горива на обновљиве изворе енергије, ниво загађења у Бањалуци значајно смањен.
Као друштвено одговорно предузеће које наставља своје дјеловање у овом правцу како бисмо допринијели бољем квалитету живота у Бањалуци, били смо домаћини представницима овога пројекта, који има за циљ управљање квалитетом ваздуха и јачање капацитета и ресурса у БиХ.
IMPAQ пројекат би, према раније утврђеном плану требало да траје до краја 2022. године, а активностима свих субјеката укључених у овај програм тежи се побољшању квалитета ваздуха и смањењу негативног утицаја загађености ваздуха на опште здравље становништва у БиХ.