Почиње сезона гријања

Почиње сезона гријања

ФОТО: ЕЛТА ТВ

Обавјештавамо наше потрошаче да Еко топлане Бањалука, у складу са Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије сутра, 15. октобра, почињу сезону гријања. Режим испоруке топлотне енергије биће прилагођаван спољашњим температурама.
Још једном апелујемо на заједнице етажних власника и појединачне кориснике да обрате пажњу на исправност заједничких унутрашњих и унутрашњих инсталација, како би била омогућена несметана испорука топлотне енергије. У објектима у којима су између двије сезоне реновирани станови, неопходно је одврнути улазне топловодне вентиле, како би се омогућио доток воде у гријна тијела. Корисници који имају уграђене калориметре, треба да одврну вентиле у разводном ормару, јер се на тај начин активира испорука топлотне енергије, а његовим завртањем, испорука се прекида.
Такође, како би корисници имали што бољи квалитет гријања, потребно је да на почетку сезоне испусте накупљени ваздух из гријних тијела, одзрачивањем радијатора. Ово је најчешћи проблем у старијим стамбеним зградама са дотрајалим инсталацијама и на вишим етажама стамбених објеката, па би станари на посљедњим спратовима требало да обрате посебну пажњу на овај потенцијални проблем.
У случају проблема са заједничким унутрашњим и унутрашњим инсталацијама, неопходно је да заједнице етажних власника, односно појединачни корисници ангажују овлаштено стручно лице да отклони ове проблеме, јер у складу са Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије одржавање заједничких унутрашњих и унутрашњих инсталација није у надлежности Еко топлана.
Подсјећамо наше кориснике и на лоше стање дистрибутивне мреже, због чега, нарочито на самом почетку сезоне, може доћи до кварова изазваних пуцањем цијеви, али наше интервентне екипе усљед оваквих ситуација одмах излазе на терен и санирају кварове у што краћем року, како би прекиди испоруке били што краћи и како потрошачима не би био нарушен комфор.
Током сезоне гријања, корисници се могу информисати и редовно пратити сервисне информације на нашем сајту www.ekotoplanebanjaluka.com, а ако буду имали проблема са гријањем, могу нам се обратити на бесплатан инфо број 0800 502 12, на  info@ekotoplanebanjaluka.com или адресу Булевар војводе Живојина Мишића 32.