Предности двадесетчетворочасовног режима гријања

Предности двадесетчетворочасовног режима гријања

Еко топлане испоручују топлотну енергију у двадесетчетворочасовном, односно нискотемпературном режиму гријања, како би нашим корисницима био омогућен потпуни комфор у погледу гријања домова и пословних простора.

Предрасуде о млаким радијаторима

Главна одлика режима гријања у Бањалуци до 2018. године, односно прије оснивања Еко топлана била је испорука топлотне енергије током 16 часова дневно, док се од 2018. године, енергија испоручује кроз нискотемпературни режим гријања у континуитету током 24 часа. У претходном режиму, примјера ради, температура полазне воде у кућним инсталацијама за спољашњу температуру од 0° C била је 53° C, а у 24h режиму је 46° C, док је при вишим спољашњим температурама, на примјер на 10° C, раније полаз у кућне инсталације износио 41° C, док је сада та температура 40° C. Наведеним примјером појашњавамо функционисање система на нижим температурама, јер је неопходно имати у виду чињеницу да двадесетчетворочасовни режим баш као и претходни, обезбјеђује гарантовану температуру у гријаном простору током испоруке топлотне енергије. Битно је нагласити да топлота радијатора није параметар квалитета гријања. Циљ загријавања објеката на систему даљинског гријања је постизање пројектоване температуре гријаног простора. Пројектована температура дефинисана је Одлуком Скупштине Града Бања Лука о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије и износи 20° C, +/-1 степен, а одређена је у складу са препорукама Свјетске здравствене организације. Код потрошача којима се гријање наплаћује по утрошку енергије, сваки прекид испоруке топлотне енергије завртањем вентила на калориметру утиче на квалитет загријавања. Из тог разлога, корисници треба да имају у виду да ако у 24h режиму прекидају испоруку топлотне енергије, поновно постизање пројектоване температуре, може трајати неколико часова, па чак и више од једног дана у зависности од карактеристика објекта.

Комфор

У старијим зградама у којима је махом лоша изолација захваљујући 24h режиму гријања не долази до потхлађивања просторија, нити до дуготрајног процеса поновног загријавања. Са друге стране, у новијим стамбеним објектима колективног становања са добром изолацијом, за загријавање и успостављање оптималне и пројектоване температуре је потребно знатно мање времена. У овим објектима је инсталиран једноцијевни систем, који омогућава регулацију топлоте, па се осим регулисања потрошње избјегава и прегријавање просторија.

Здравствени аспекти

Са здравственог аспекта, овакав режим посебно је погодан за људе који имају проблем са алергијама, јер топлотно зрачење пружа удобност и смањује проток ваздуха преко радијатора, уз знатно мање подизање честица прашине. Осим тога, у односу на високотемпературни режим, ваздух се много мање исушује због ниже температуре гријних тијела. Свакодневно двадесетчетворочасовно гријање, током сезоне гријања спречава кондензацију, самим тим и стварање плијесни на плафону, зидовима и прозорима, а мања количина влаге у гријаном простору смањује и могућност развоја гриња, бактерија и вируса.