Промјена енергента донијела уштеду у градску касу

Промјена енергента донијела уштеду у градску касу

Бањалука већ неколико година не издваја средства из буџета града за набавку енергента за систем даљинског гријања, што раније није био случај – када је по правилу градска администрација за набавку мазута сваке сезоне морала издвајати огромна средства.
Та промјена је дошла преласком са фосилног горива на биомасу.

Тиме је ријешен један од највећих проблема система даљинског гријања у Бањалуци, набавка скупог и штетног, увозног енергента – мазута, пише Српска инфо.

Наиме, “Еко топлане” су формиране јер је гријање око 20.000 корисника било озбиљно доведено у питање, због нагомиланих губитака старе “Топлане” чији наставак пословања, а самим тим и загријавање града, више није било могуће.

Оснивање новог предузећа је донијело прелазак на дрвну сјечку, јефтинији домаћи биоенергент у односу на фосилно гориво, које се уз нестабилне цијене набавља из иностранства.
Да су том промјеном постигнуте значајне уштеде показују и званични подаци.

У Градској управи су рекли да је стара Топлана производила топлотну енергију из мазута који је изузетно скуп енергент.

Због тога је ово предузеће запало у финансијску дубиозу, а према посљедњим информацијама укупне обавезе старе Топлане су крајем 2021.године износиле 86.955.311 КМ, а од те суме 75.696.853 КМ су средства која су кориштена за набавку мазута.
Предузеће није самостално могло набављати потребни енергент, па је Град био проморан да сваке сезоне издваја одређена средства, како се корисници градског гријања зими не би смрзавали.

Наиме, у периоду од 2005 до 2017. године, према евиденцијама Одјељења за финансије, Град је издвојио у просјеку годишње 5,5 милиона КМ, за потребе Топлане АД: на име субвенција 20,7 милиона КМ, набавка робних резерви мазута 10,5 милиона КМ, финансирање пренесених обавеза Топлане АД 22 милиона КМ.

– Поред тога, 2013. године извршена је докапитализација Топлане АД, у износу од 10 милиона КМ. Такође, Град је купио обвезнице које је Топлана АД емитовала 2017. године у износу од 2,3 милиона КМ. Према томе, у периоду од 2005. до 2017. године укупно је издвојено, по горе наведеним намијенама, 65,5 милиона КМ – поручили су из Градске управе.

Навели су да је Град Бањалука гарант предузећу Топлана АД за четири задужења која су у отплати, чија је укупна почетна главница 28,9 КМ.

– Ова задужења сада плаћа Град из редовних буџетских средстава, од 2017. године. Салдо главнице ових задужења на дан 31.12.2021. године износи 22,8 КМ – поручили су из Градске управе.

Промјена настаје оснивањем новог предузећа. Из Града поручују да су “Еко топлане” са испоруком топлотне енергије почеле у фебруару 2018. године.

– Енергент из којег се врши производња топлотне енергије код “Еко топлана” је дрвна сјечка. Овај енергент је прихватљивији за животну средину, али уз то је и јефитнији.Од датума преузимања дјелатности испоруке топлотне енергије од стране предузећа „Еко топлане“, Град Бањалука није издвајао буџетска средства за потребе набавке енергента- казали су у Градској управи.

Нагласили су да ово предузеће послује са добитком, и да је дио добити исплаћен и оснивачима.

– Међутим, треба имати у виду да је Град за оснивање “Еко топлане” издвојио 14,7 милиона КМ у новцу и 1 милион КМ у праву грађења, чиме је стекао власнички удио у овом предузећу од 48,97 одсто, што је уписано у судски регистар – навели су у Градској управи.

Ако се узму у обзир раније наведена средства која је Град сваке године издвајао да би омогућио рад старе Топлане, закључак је да је износ инвестиције Града у ново предузеће односно Еко топлане већ отплаћен.

Осим уштеда у градској каси, употреба биомасе осигурава локалној заједници енергетску безбиједност, јер не зависи од увоза и честих промјена цијена на иностраним тржиштима, а дрво као енергент увијек је доступно. Такође, кориштењем биомасе осигурава се самоодрживост, јер је дрвна биомаса домаћи производ, као и финансијску сигурност, јер новац остаје у локалној заједници.

Треба узети у обзир и нестабилне цијене фосилних горива.

Претходних мјесеци је било видљиво њихово “дивљање”, што је створило велике проблеме широм Европе. Због тога су поједине земље најавиле озбиљне рестрикције.

ИЗГРАДЊА ПОЧЕЛА 2017.ГОДИНЕ

Предузеће „Еко топлане“ Бањалука д.о.о. основано је 30. маја 2017. године, а изградња новог објекта топлане започела је 01. јуна 2017. године.
Постројење на биомасу је саграђено у рекордном року од седам и по мјесеци, у складу са свим уговореним роковима.
Еко топлане почеле су са сукцесивним пуштањем у погон котлова у новембру 2017.године, а комунална дјелатност овом предузећу је, одлуком Скупштине града Бањалука, повјерена 1. фебруара 2018. године.
Еко топлане су у власништву IEE technology са 51,03 одсто учешћа и Града Бањалука са 48,97 одсто власничког учешћа.
Само оснивање и изградња нове топлане подржани су од стране Европске банке за обнову и развој, пројекат је прошао све ревизије и под сталним је надзором EBRD-а.