Пројекат енергетске ефикасности Европске инвестиционе банке

Пројекат енергетске ефикасности Европске инвестиционе банке

Представник Европске инвестиционе банке Марк Томлинсон посјетио је Еко топлане у оквиру пројекта Инфраструктурна техничка помоћ (ERI-ITA). У питању је иницијатива ЕИБ-а за енергетску ефикасност објеката колективног становања.
– Еко топлане остављају сјајан утисак, као једно модерно постројење, које подстиче унапређење и модернизацију система даљинског гријања Бањалуке. Снадбијевање топлотном енергијом је веома квалитетно, али је познат проблем старе и дотрајале мреже коју је неопходно реконструисати. Осим тога, неопходно је радити и на побољшању енергетске ефикасности објеката колективног становања, како би систем могао оптимално функционисати – навео је Томлинсон након инцијалног састанка са представницима Еко топлана.
Пема његовим ријечима, Европска инвестициона банка истражује начине да помогне држави и локалним властима да унаприједе енергетску ефикасност у објектима колективног становања.
– Постоје многи начини да се унаприједи енергетска ефикасност како на фасадама зграда, прозорима, тако и на крововима стамбених објеката, али исто тако и на самој дистрибутивној мрежи како би се омогућиле уштеде енергије која се у садашњем стању мреже губи у великој мјери – истакао је Томлинсон, упознат са проблемима система даљинског гријања Бањалуке.
Након извјештаја са састанка, очекује се одлука о оправданости студије изводљивости, како би се донијела конкретна рјешења о одобравању средстава за пројекат енергетске ефикасности објеката колективног становања.
У оквиру програма ЕРИ-ИТА планиран је пласман средстава у иносу од 50 милиона евра за БиХ и Сјеверну Македонију, које су обухваћене овим пројектом.