Рачуни се морају плаћати и кад нема писаног уговора

Рачуни се морају плаћати и кад нема писаног уговора

Корисници услуга “Еко топлана” Бањалука који су користили испоручену топлотну енергију дужни су је и плаћати без обзира на (не)постојање уговора у писаној форми, пишу Независне новине.
Доказ за то је и посљедња правоснажна пресуда Вишег привредног суда у Бањалуци од 29. јуна 2021. године, која је само једна у низу другостепених, правоснажних пресуда у корист “Еко топлана” Бањалука, којом се потврђује досадашња судска пракса Основног и Окружног суда у овом граду.
У образложењу ове пресуде, која је у посједу редакције, наводи се да непостојање писменог уговора који предвиђа одредба члана 16. Закона о комуналним дјелатностима не ослобађа обавезе корисника да плаћа накнаду за испоручену топлотну енергију.
“Сваки корисник услуге мора да плати испоручену топлотну енергију, без обзира на то што нема уговор у писаној форми (јер облигациони однос постоји, будући да је предметни стан спојен на топлификациони систем града)”, наводи се такође у образложењу ове пресуде.
Из “Еко топлана” су, коментаришући ову пресуду, навели да она потврђује став “Еко топлана”, који је непромјењив од оснивања предузећа и преузимања комуналне дјелатности, да су корисници који су прикључени на топлификациону мрежу дужни да плате енергију коју су преузели.
Иако се константно појављују различите дезинформације у јавности у вези са пресудама другостепених судова, из “Еко топлана” Бањалука истичу да на другостепеним судовима по питању утврђења постојања облигационог односа још није донесена пресуда коју су “Еко топлане” изгубиле.
Истовремено, сваки корисник има право да у складу са прописима одбије испоруку топлотне енергије, уколико је не жели, те да се искључи са система даљинског гријања у складу са важећим прописима.
Одлуком Скупштине града Бањалука прописани су процедура и начин искључења из система даљинског гријања који се од стране “Еко топлана” у потпуности поштују и спроводе.
Такође, подсјећају да је Уставни суд Републике Српске у својој одлуци која је објављена у “Сл. гл. РС” број 82/19 од 4. октобра 2019. године заузео став да је процедура за издвајање са топлификационог система уставна и законита, односно није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности и законитости чл. 22. став 4, члана 28. и 55. и члана 63, став 1. и 2. Одлуке о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије (“Сл. гл. града Бањалука” број 2/18, 40/18 и 12/19).
Из “Еко топлана” поручују да је евидентно да повјерење корисника у рад “Еко топлана” расте из године у годину, што потврђује и тренд повећања процента наплате који за прве три и по године постојања износи кумулативно око 93 одсто.
Осим тога, истичу да од 20.000 активних корисника свега око три одсто корисника није платило нити један рачун, док осталих 97 одсто корисника плаћа рачуне.
Додају да су, нажалост, већина од наведнених три одсто корисника постали “жртве” злонамјерних дезинформација које су се појавиле у почетку рада “Еко топлана”, али које се и даље појављују, те да су се упустили у судске поступке без потребе. Вјерују да ће ове пресуде довести до смањења броја беспотребних судских поступака.
Адвокат Дарија Мирнић Мајсторовић, која заступа “Еко топлане”, навела је да су пресуде јасне и у корист “Еко топлана”. Наводи да су сви поступци по тужбама за утврђење постојања облигационог односа или, како се често каже, “постојања уговора” другостепено пресуђени у корист “Еко топлана”.