Ремонт и санација за боље гријање

Ремонт и санација за боље гријање

Еко топлане обављају посљедње припреме пред почетак нове сезоне гријања, тако да ремонт производних постројења и санација дистрибутивне мреже још трају, а у току је и набавка дрвног сортимента.

Санација дистрибутивне мреже, осим замјене старих и дотрајалих цијеви, подразумијева и машинске и грађевинске радове у вреловодним шахтовима и топлотним подстаницама.

Током досадашње санације топлификационе мреже техничке екипе Еко топлана замијениле су старе цијеви новима у неколико улица, према унапријед утврђеном плану, на основу анализа рађених током претходних сезона и утврђивања најкритичнијих тачака, односно на дијеловима мреже на којима најчешће долази до пуцања и прекида испоруке топлотне енергије током сезоне гријања.

Овим поправкама требало би да осигурамо бољи квалитет гријања, који се из године у годину побољшава, што показују и бројне анализе и анкете о задовољству корисника пруженом услугом.

До сада је обезбијеђено више од 80 одсто потребног енергента, а комплетна количина потребна за предстојећу сезону биће обезбијеђена до краја ове године.

С обзиром на то да ускоро креће пуњење система даљинског гријања водом, апелујемо на кориснике да све радове у објектима, стамбеним и пословним јединицама заврше најкасније до 15. септембра, како не би дошло до цурења, усљед којих може доћи до поплава.

Такође, сугеришемо нашим потрошачима да до почетка сезоне обаве провјере заједничких унутрашњих и унутрашњих инсталација, како би им био обезбијеђен што бољи квалитет гријања и како не би долазило до проблема због неисправних инсталација.