Системи даљинског гријања играју кључну улогу у одрживом функционисању цјелокупног енергетског система

Системи даљинског гријања играју кључну улогу у одрживом функционисању цјелокупног енергетског система

“Системи даљинског гријања играју кључну улогу у одрживом функционисању цјелокупног енергетског система” – изјавио је Бојан Богдановић, менаџер фонда за Обновљиве изворе у даљинској енергетици (ReDEWeB) у оквиру EBRD банке и модератор панела “ОИЕ у системима даљинског гријања и хлађења”, који је недавно одржан у оквиру SEE ENERGY конференције у Новом Саду.

На првом панелу и у веома конструктивној дискусији “Да ли су системи даљинског гријања дио рјешења или проблема?” своје  искуство, знање и битне информације подијелили су помоћник министарке Министарства рударства и енергетике Милан Мацура, проф. Електротехничког факултета, Катедра за електроенергетске системе, Никола Рајаковић, шеф службе за системске услуге, производња енергије ЕПС, Александар Латиновић, директор ПУ “Топлане Србије”, Дејан Стојановић и консултант Секретеријата Енергетске заједнице, Биљана Грбић.

На другом панелу, било је ријечи о “Примјени ОИЕ у системима даљинског гријања“, гдје су учесници били Душан Мацура, руководилац сектора за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, Новосадска топлана, Дејан Јовишевић, технички директор “Еко топлана“ Бања Лука, Даниел Берг, директор пројекта „Боља енергија“ USAID, Андреја Илић, директор „Енергетика д.о.о“, Крагујевац и Петар Васиљевић, експерт из области даљинског гријања, који су представили начине како да се успостави енергетска ефикасност и технолошка надоградња у постројењима, наводе на web страници Националне асоцијације за биомасу SERBIO.