Унутрашње инсталације у надлежности корисника

Унутрашње инсталације у надлежности корисника

Због недовољног познавања подјеле надлежности – гдје завршавају обавезе и одговорност испоручиоца топлотне енергије, а гдје почиње обавеза и одговорност самих корисника гријања, у бањалучким Еко топланама кажу да највише жалби корисника имају почетком сваке сезоне, а да се највећи број односи управо на унутрашње инсталације, чије одржавање је заправо у надлежности самих корисника, пишу Независне новине.

У овом предузећу појашњавају да су они дужни да производе и испоручују топлотну енергију у складу с Општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије, прописаним од стране града Бањалука, те да је њихова обавеза редовно одржавање, поправка, санација и ремонт како производних постројења, тако и топлификационе мреже.

Са друге стране, како би услуга испоруке топлотне енергије била што квалитетнија, неопходно је да корисници имају развијену свијест и буду информисани о својим одговорностима и обавезама.

Међутим, како кажу у Еко топланама, често и у тим случајевима техничке екипе приступају рјешавању ових проблема, јер желе да обезбиједе што већи комфор и неометану испоруку топлотне енергије.

– Ипак, веома је важно имати у виду чињеницу да је активан број корисника топлотне енергије око 20.000, а како ови случајеви нису ријеткост, одузимају много времена екипама на терену, које из тог разлога у случају оправданих рекламација не могу реаговати увијек у предвиђеном року – кажу у Еко топланама.

Из тог разлога, истичу да би корисници требало да искористе период између двије сезоне како би припремили заједничке унутрашње и унутрашње инсталације за предстојећу сезону гријања.

– Ово се посебно односи на кориснике који станују у старијим зградама, у којима су дотрајале инсталације. Такође, и потрошачи који су протекле сезоне имали проблем с унутрашњим инсталацијама, што је проузроковало слабији квалитет гријања, требало би да ангажују овлаштено предузеће да отклони квар како би спремно ушли у сезону гријања – наглашавају у Еко топланама.

Како кажу, најчешћи проблеми унутрашњих инсталација су појава ваздуха у гријним тијелима и цјевоводу и зачепљење усљед запрљања и дотрајалости.

– Најчешће се догађа да имамо жалбе корисника на лоше гријање почетком сезоне и након што наша интервентна екипа изађе на терен утврдимо да је у питању проблем неодзрачених радијатора. Испуштање ваздуха из гријних тијела је активност коју сваки корисник треба да уради у сопственом ангажману одмах након пуњења система водом. Често изађемо у сусрет, па наша екипа то уради и покаже корисницима, како би убудуће сами могли да обављају ову активност када је то потребно – кажу у Еко топланама.

Такође, активирање или отварање вентила у разводним ормарима гдје су инсталирани калориметри обавеза је корисника.

Према Општим условима, унутрашње и заједничке унутрашње инсталације, као и њихово редовно одржавање су одговорност корисника, односно заједница етажних власника.

– Унутрашње инсталације представљају инсталације даљинског гријања од обрачунског мјерног/примопредајног мјеста до уређаја за потрошњу топлотне енергије, укључујући и уређаје, док се под заједничким унутрашњим инсталацијама подразумијевају унутрашње инсталације централног гријања, искључујући заједничко мјерило топлотне енергије, индивидуална мјерила топлотне енергије, унутрашње инсталације иза индивидуалних мјерила топлотне енергије и уређаје за потрошњу топлотне енергије – појаснили су у Еко топланама.

Према овом документу, корисници не могу без писмене сагласности Еко топлана обављати замјену, преправке нити доградњу на унутрашњим инсталацијама.

Додали су да су заједнице етажних власника такође дужне да обезбиједе један кључ од улазних врата радницима Еко топлана, јер је корисник услуге дужан да омогући запосленима овог предузећа приступ прикључку и обрачунском мјесту.

Милорад Арлов, предсједник ЗЕВ-а у Улици Прве крајишке бригаде Народне одбране 1, у бањалучком насељу Старчевица, каже да зграда чије је представник има око 40 станова, те да су станари углавном упознати да је све оно што се налази у њиховом стану – њихова обавеза и да одржавају.

– Власници станова су у обавези да одржавају станове који су у њиховом власништву, укључујући и саме радијаторе, па је тако њихов и избор да ли желе да их имају или не. Обавеза топлане или онога ко испоручује топлотну енергију је до централног улазног вентила у зграду, као и централни водови. Исто је као и за водовод – све до сата или бројила је обавеза водовода, а остало је обавеза корисника – каже Арлов. 

Мјештанка бањалучког насеља Борик каже да је свјесна својих дужности, али да многе њене комшије нису довољно информисане о својим дужностима у јединицама становања.

– Кад ми се поквари чесма у стану или ако имам проблем с електроинсталацијама, прегори ми сијалица или осигурач, не зовем предузећа задужена за испоруку воде и електричне енергије, него квар поправим сама или зовем мајстора. Иста ситуација је и с гријањем – ако имам проблема с радијаторима не зовем Еко топлане, него зовем мајстора и поправљам то у сопственој режији – каже ова мјештанка Борика.