УПРКОС БРОЈНИМ ИЗАЗОВИМА, УСПЈЕШНА ПОСЛОВНА ГОДИНА ИЗА НАС

УПРКОС БРОЈНИМ ИЗАЗОВИМА, УСПЈЕШНА ПОСЛОВНА ГОДИНА ИЗА НАС

У претходној, четвртој по реду години пословања од када су Еко топлане у складу са одлуком Скупштине Града Бања Лука почеле са производњом и испоруком топлотне енергије, као и у претходне три године, остварен је позитиван финансијски резултат, а остварена нето добит у 2021. години износи 460.717 КМ. Упркос значајном повећању цијена скоро свих инпута (гориво, електрична енергија, шумско дрвни сортименти …) што је посебно интензивирано у другом дијелу године, захваљујући властитим резервама Еко топлана, обезбјеђена је стабилност и ликвидност пословања, а цијене гријања према корисницима нису мијењане. Укупни приходи остварени у 2021. години су 21.398.306 КМ и већи су за 1,17% у односу на 2020. годину. У току прошле године прикључено је 656 нових корисника што је показатељ раста повјерења корисника у систем даљинског гријања у нашем граду.
Оно што је сада највећи изазов у пословању је свакако значајно повећање цијена свих инпута, а посебно у посљедњих годину дана. Цијене електричне енергије су и претходном периоду расле, а само од почетка ове године цијена, а самим тим и трошкови, порасли су за 40%. Поред тога, дошло је до значајног повећања цијена превоза, горива али и осталих енергената.
Сва ова повећања цијена су до сада компензована из властитих резерви Еко топлана, тако да крајњи корисници нису осјетили ове негативне ефекте. Међутим, након посљедњих повећања цијена, даље пословање и ликвидност Еко топлана могли би бити нарушени, с обзиром на енергетску кризу и рат у Украјини, усљед чега је дошло до енормног раста цијена на међународном нивоу, поремећаја у ланцима снабдијевања и неизвјесности када је ријеч о набавци енергента не само за сљедећу и сезоне наконе ње, већ и до краја текуће сезоне гријања.