УСВОЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

УСВОЈЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

Скупштина Града Бањалука, на петој сједници одржаној 13.7.2021. године усвојила је информације о пословању Еко топлана за 2020. годину и план пословања за 2021. годину. Осим наведеног, а у оквиру планираних тачака дневног реда, разматране су и усвојене и информације о раду органа управљања Еко топлана у 2020. години, као и информација о активностима на припреми сезоне гријања 2021/2022.
Резултати остварени у 2020. години показују да су Еко топлане Бањалука успјешно завршиле пословну годину уз редовну испоруку топлотне енергије. У достављеној Информацији о пословању за 2020. годину, наводи се да је Друштво позитивно пословало и остварило добит у износу од 523.432 КМ.
Пословање у 2020. години одвијало се углавном у отежаним условима пандемије изазване корона вирусом. Непосредно након проглашења пандемије, у марту 2020. године, менаџмент Еко топлана предузео је мјере за умањење негативних посљедица пандемије и организовање рада у отежаним условима у складу са наредбама, препорукама и смјерницама надлежних органа.

Према процјени управе Друштва укупан негативан ефекат на пословање у 2020. години, усљед пандемије корона вируса је цца 1.613.000 КМ. Ипак, без обзира на све проблеме које је пандемија изазвала, а везано за ликвидност, организацију ланца снабдијевања, као и саму производњу и испоруку топлотне енергије, уз максималне напоре менаџмента и свих запослених без финансијске помоћи јавних институција, обезбијеђено је уредно функционисање система даљинског гријања и у ванредним околностима, поштујући све прописане мјере и препоруке надлежних институција. Како би систем даљинског гријања функционисао и током пандемије, те био обезбијеђен континуитет успјешног пословања предузет је низ мјера и активности. Прије свега, постигнути су договори са добављачима и банкама везано за одређене рокове плаћања. Поред тога, покренут је цијели низ пројеката који су обезбједили значајне уштеде у ланцу снабдјевања и укупном пословању Друштва. Такође и поред негативног ефекта пандемија корона вируса, није било отпуштања радника нити смањења плата радницима. Плате запосленима, припадајући доприноси као и сви порези и остале обавезе према држави редовно су исплаћивани и током пандемије, као и током претходног периода. Еко топлане као друштвено одговорна компанија, али и сами запослени у Еко топланама кроз учешће у одређеним хуманитарним акцијама током 2020. године, у границама могућности помогли су онима који су пандемијом корона вируса били највише погођени.

У Информацији о плану пословања за 2021. наводи се планирани наставак успјешног пословања. У 2021. години планиран је благи раст броја корисника и пословних прихода. Планиране инвестиције за 2021. годину су преко 2,5 милиона конвертибилних марака.
Кроз Информацију о раду органа управљања и руковођења Еко топлана Бањалука за 2020. годину, која је такође усвојена на градској Скупштини наводи се да су органи управљања и руковођења, Скупштина и Управни одбор Друштва уредно обављали послове односно редовно одржавали сједнице и доносили потребне одлуке.
Градски одборници су разматрали и усвојили и Информацију о активностима на припреми сезоне гријања 2021/2022. Планиране активности требало би да омогуће стабилност, поузданост, квалитет и ефикасност у снабдијевању Бањалуке топлотном енергијом у сљедећој сезони гријања. План је резултат анализе стања система даљинског гријања и рада у протеклом периоду, те већ урађених активности и мјера у достизању основне функције предузећа – снабдијевање града топлотном енергијом.