Успјешна пословна година

Успјешна пословна година

Еко топлане иза себе имају још једну успјешну пословну годину. На крају 2019. године остварен је позитиван финансијски резултат који је потврђен и од стране независне ревизорске куће. Укупни приходи били су 20,7 милиона конвертибилних марака што је за 3% више у односу на претходну годину. Захваљујући повећању ефикасности у произоводњи енергије првенствено кроз смањење потрошње мазута, трошкови енергента у протеклој години су били око 9 милиона конвертибилних марака што је за 13% мање у односу на претходну годину. Енергент је и прошле године набављен благовремено и у довољним количинама, властитим средствима без финансијске помоћи јавних институција чиме је још једном потврђена економска самоодрживост пројекта Еко топлана Бањалука. Остварени су позитивни показатељи када је ријеч и о финансијским обавезама с обзиром на то да су у 2019. години смањене обавезе како према добављачима тако и према кредиторима. Важно је напоменути да су цијене гријања остале исте, упркос значајном повећању цијена електричне енергије, воде и неких других инпута.

С обзиром на то да се налазимо на самом крају сезоне гријања 2019/2020, на основу остварених резултата и показатеља можемо закључити да је ово још једна успјешна сезона. Упркос старој и дотрајалој мрежи, обезбијеђен је континуитет испоруке топлотне енергије без већих кварова, а проценат корисника којима су одобрене бонификације, односно умањења рачуна за испоручену топлотну енергију по основу жалби на квалитет гријања је мањи. Од укупно 20.000 корисника на подручју Града Бањалука, 1,10% корисника је добило бонификације по основу оправданих жалби што показује да је огромна већина корисника имала уредну испоруку топлотне енергије. Захваљујући санацији дистрибутивне мреже, како у предсезони, тако и у самој сезони гријања, губици топлотне енергије на дистрибутивној мрежи, смањени су за 10 одсто у односу на прошлу сезону.

Упркос тешкоћама и проблемима са којима се суочава цјелокупна привреда и становништво, како у Републици Српској, тако и у цијелом свијету, изазваним пандемијом корона вируса, Еко топлане завршетком сезоне планирају да активно крену са припремама за наредну сезону, прије свега кроз благовремене набавке енергента, али и реализацију планираних активности на пољу санације дистрибутивне мреже, као и редовног ремонта производних постројења. Очекујемо да ћемо и у овим отежаним околностима заједно са градским и републичким институцијама изнаћи рјешење да се припреме за наредну сезону обаве благовремено и у складу са расположивим могућностима.