Сезона продужена до 30. априла

Сезона продужена до 30. априла

Радијатори Бањалучана који су корисници система даљинског гријања биће топли до 30. априла. Еко топлане Бањалука продужиле су сезону гријања, у складу са Одлуком о општим условима за производњу, испоруку и кориштење топлотне енергије и након званичног завршетка 15. априла, те су Бањалучани имали топле радијаторе до 21. априла. Међутим, Еко топлане су у договору са Градом Бањалука, поново покренуле систем 23. априла и наставиле гријну сезону. Такође, подсјећамо, да смо с обзиром на лоше временске услове, производна постројења покренули 7. октобра, иако је званични почетак сезоне 15. октобар.
Иако је према Одлуци о општим условима, званични завршетак сезоне 15. април, односно када средња дневна температура два дана узастопно износи преко 12 степени, од почетка обављања комуналне дјелатности 2018. године, Еко топлане су као друштвено одговорно привредно друштво, којем је приорирет задовољан корисник, завршавале сезону и након што су стечени прописани услови, како бисмо нашим потрошачима обезбиједили комфор боравка у стамбеним и пословним просторима.
Са друге стране, ова гријна сезона носила је са собом највеће изазове са којима се ово привредно друштво суочило од свог оснивања до данас. Значајно су порасле цијене скоро свих инпута (гориво, електрична енергија, шумско дрвни сортименти…) што је посебно интензивирано у другом дијелу године, и само захваљујући властитим резервама Еко топлана, обезбијеђена је стабилност и ликвидност пословања.
Сва досадашња повећања цијена енергената и сировина су до сада компензована из властитих резерви Еко топлана, тако да крајњи корисници нису осјетили ове негативне ефекте. Међутим, након посљедњих повећања цијена, даље пословање и ликвидност Еко топлана могли би бити нарушени, с обзиром на енергетску кризу и кризу у Украјини, усљед чега је дошло до енормног раста цијена на међународном нивоу, поремећаја у ланцима снабдијевања и неизвјесности када је ријеч о набавци енергента.
С обзиром на то да је према првобитном плану управе Еко топлана, продужена сезона гријања требало да траје закључно са 21. априлом и да су тада угашена постројења, поновним активирањем производних потројења изложени смо додатним трошковима, што ће имати негативан ефекат и на даље функционисање Еко топлана, имајући у виду новонастале околности. Из тог разлога, ово привредно друштво биће принуђено да од Града Бањалука тражи рефундацију трошкова за продужење сезоне до 30. априла, како би могло да послује позитивно и у будућем периоду и како бисмо спремно ушли у предстојећу сезону гријања.
Такође, с обзиром на континуирани и интензиван пораст тржишних цијена основних улазних компоненти које детерминишу саму цијену производње топлотне енергије, као што су дрвна сјечка, мазут, електрична енергија, транспорт, текуће и инвестиционо одржавање топлификационе мреже, Еко топлане су у циљу очувања стабилности производње и испоруке топлотне енергије, у складу са чланом 20. Закона о комуналним дјелатностима Републике Српске, Граду Бањалука упутили захтјев за давање сагласности на повећање цијена за испоручену топлотну енергију, као и захтјев Шумама Српске за побољшање услова за набавку дрвних сортимената, како бисмо спремно дочекали предстојећу гријну сезону и наставили свој рад на задовољство наших корисника.