Sezona produžena do 30. aprila

Sezona produžena do 30. aprila

Radijatori Banjalučana koji su korisnici sistema daljinskog grijanja biće topli do 30. aprila. Eko toplane Banjaluka produžile su sezonu grijanja, u skladu sa Odlukom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije i nakon zvaničnog završetka 15. aprila, te su Banjalučani imali tople radijatore do 21. aprila. Međutim, Eko toplane su u dogovoru sa Gradom Banjaluka, ponovo pokrenule sistem 23. aprila i nastavile grijnu sezonu. Takođe, podsjećamo, da smo s obzirom na loše vremenske uslove, proizvodna postrojenja pokrenuli 7. oktobra, iako je zvanični početak sezone 15. oktobar.
Iako je prema Odluci o opštim uslovima, zvanični završetak sezone 15. april, odnosno kada srednja dnevna temperatura dva dana uzastopno iznosi preko 12 stepeni, od početka obavljanja komunalne djelatnosti 2018. godine, Eko toplane su kao društveno odgovorno privredno društvo, kojem je prioriret zadovoljan korisnik, završavale sezonu i nakon što su stečeni propisani uslovi, kako bismo našim potrošačima obezbijedili komfor boravka u stambenim i poslovnim prostorima.
Sa druge strane, ova grijna sezona nosila je sa sobom najveće izazove sa kojima se ovo privredno društvo suočilo od svog osnivanja do danas. Značajno su porasle cijene skoro svih inputa (gorivo, električna energija, šumsko drvni sortimenti…) što je posebno intenzivirano u drugom dijelu godine, i samo zahvaljujući vlastitim rezervama Eko toplana, obezbijeđena je stabilnost i likvidnost poslovanja.
Sva dosadašnja povećanja cijena energenata i sirovina su do sada kompenzovana iz vlastitih rezervi Eko toplana, tako da krajnji korisnici nisu osjetili ove negativne efekte. Međutim, nakon posljednjih povećanja cijena, dalje poslovanje i likvidnost Eko toplana mogli bi biti narušeni, s obzirom na energetsku krizu i krizu u Ukrajini, usljed čega je došlo do enormnog rasta cijena na međunarodnom nivou, poremećaja u lancima snabdijevanja i neizvjesnosti kada je riječ o nabavci energenta.
S obzirom na to da je prema prvobitnom planu uprave Eko toplana, produžena sezona grijanja trebalo da traje zaključno sa 21. aprilom i da su tada ugašena postrojenja, ponovnim aktiviranjem proizvodnih potrojenja izloženi smo dodatnim troškovima, što će imati negativan efekat i na dalje funkcionisanje Eko toplana, imajući u vidu novonastale okolnosti. Iz tog razloga, ovo privredno društvo biće prinuđeno da od Grada Banjaluka traži refundaciju troškova za produženje sezone do 30. aprila, kako bi moglo da posluje pozitivno i u budućem periodu i kako bismo spremno ušli u predstojeću sezonu grijanja.
Takođe, s obzirom na kontinuirani i intenzivan porast tržišnih cijena osnovnih ulaznih komponenti koje determinišu samu cijenu proizvodnje toplotne energije, kao što su drvna sječka, mazut, električna energija, transport, tekuće i investiciono održavanje toplifikacione mreže, Eko toplane su u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije, u skladu sa članom 20. Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske, Gradu Banjaluka uputili zahtjev za davanje saglasnosti na povećanje cijena za isporučenu toplotnu energiju, kao i zahtjev Šumama Srpske za poboljšanje uslova za nabavku drvnih sortimenata, kako bismo spremno dočekali predstojeću grijnu sezonu i nastavili svoj rad na zadovoljstvo naših korisnika.