Финалне припреме пред почетак сезоне 2019/2020

Финалне припреме пред почетак сезоне 2019/2020

Санација и поправке дистрибутивне мреже и ремонт производних постројења између двије сезоне гријања су у завршној фази. У току је и пуњење система водом, а Еко топлане биће погонски спремне на вријеме за предстојећу сезону гријања. Према Општим условима о производњи, испоруци и кориштењу топлотне енергије, гријна сезона почиње 15. октобра, односно раније, ако се утврди да је од 1. октобра претходна два дана узастопно средња дневна температура спољњег ваздуха нижа од 12 степени.

Упркос чињеници да је топлификациона мрежа стара, због чега је током претходних сезона долазило до проблема у испоруци топлотне енергије усљед пуцања цијеви, у току љетних припрема за сезону 2019/2020, максималним ангажманом људских и материјалних ресурса, а у складу са финансијским и временским могућностима, Еко топлане су реализовале доста активности кроз санацију неких од најкритичнијих тачака на систему. Током наредне сезоне биће видљиви прави ефекти ових поправки, али у сваком случају, очекујемо успјешну сезону са мање губитака топлотне енергије и са мање рекламација наших корисника.

Претходних мјесеци, на неколико локција у потпуности смо замијенили дијелове траса новим цијевима. Ријеч је о дијеловима цјевовода код тврђаве Кастел, у улицама Анђе Кнежевић, Олимпијских побједника, Царице Милице и на више локација на Булевару војводе Степе Степановића. Такође, у оквиру пројекта изградње новог кружног тока на укрштању улица Исаије Митровића, Солунске и Козарске, техничке службе Еко топлана замијениле су дио дотрајале трасе вреловода новим цијевима. Дио мреже је саниран и у улицама Браће Мажар и мајке Марије, Краља Петра И Карађорђевића, Мајке Југовића, Драгише Васића, Слободана Кустурића, на Булевару Десанке Максимовић, у Пиланској улици, на Булевару војводе Живојина Мишића и испод моста Венеција… Осим наведених радова, саниран је велики број вреловодних шахтова и урађен ремонт топлотних подстаница.

Енергент се набавља у складу са планом и тренутно је обезбијеђено 75% дрвног сортимента, а до краја ове године планирано је да буде обезбијеђен енергент за комплетну сезону гријања 2019/2020.

Посебно желимо да нагласимо да, иако су цијене електричне енергије за индустријске потрошаче, самим тим и за Еко топлане, повећане, цијене топлотне енергије у наредној сезони се неће мијењати, односно остају исте као и претходне сезоне гријања.