Finalne pripreme pred početak sezone 2019/2020

Finalne pripreme pred početak sezone 2019/2020

Sanacija i popravke distributivne mreže i remont proizvodnih postrojenja između dvije sezone grijanja su u završnoj fazi. U toku je i punjenje sistema vodom, a Eko toplane biće pogonski spremne na vrijeme za predstojeću sezonu grijanja. Prema Opštim uslovima o proizvodnji, isporuci i korištenju toplotne energije, grijna sezona počinje 15. oktobra, odnosno ranije, ako se utvrdi da je od 1. oktobra prethodna dva dana uzastopno srednja dnevna temperatura spoljnjeg vazduha niža od 12 stepeni.

Uprkos činjenici da je toplifikaciona mreža stara, zbog čega je tokom prethodnih sezona dolazilo do problema u isporuci toplotne energije usljed pucanja cijevi, u toku ljetnih priprema za sezonu 2019/2020, maksimalnim angažmanom ljudskih i materijalnih resursa, a u skladu sa finansijskim i vremenskim mogućnostima, Eko toplane su realizovale dosta aktivnosti kroz sanaciju nekih od najkritičnijih tačaka na sistemu. Tokom naredne sezone biće vidljivi pravi efekti ovih popravki, ali u svakom slučaju, očekujemo uspješnu sezonu sa manje gubitaka toplotne energije i sa manje reklamacija naših korisnika.

Prethodnih mjeseci, na nekoliko lokcija u potpunosti smo zamijenili dijelove trasa novim cijevima. Riječ je o dijelovima cjevovoda kod tvrđave Kastel, u ulicama Anđe Knežević, Olimpijskih pobjednika, Carice Milice i na više lokacija na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovića. Takođe, u okviru projekta izgradnje novog kružnog toka na ukrštanju ulica Isaije Mitrovića, Solunske i Kozarske, tehničke službe Eko toplana zamijenile su dio dotrajale trase vrelovoda novim cijevima. Dio mreže je saniran i u ulicama Braće Mažar i majke Marije, Kralja Petra I Karađorđevića, Majke Jugovića, Dragiše Vasića, Slobodana Kusturića, na Bulevaru Desanke Maksimović, u Pilanskoj ulici, na Bulevaru vojvode Živojina Mišića i ispod mosta Venecija… Osim navedenih radova, saniran je veliki broj vrelovodnih šahtova i urađen remont toplotnih podstanica.

Energent se nabavlja u skladu sa planom i trenutno je obezbijeđeno 75% drvnog sortimenta, a do kraja ove godine planirano je da bude obezbijeđen energent za kompletnu sezonu grijanja 2019/2020.

Posebno želimo da naglasimo da, iako su cijene električne energije za industrijske potrošače, samim tim i za Eko toplane, povećane, cijene toplotne energije u narednoj sezoni se neće mijenjati, odnosno ostaju iste kao i prethodne sezone grijanja.