Instalisana snaga

Tokom projektovanja ovog sistema daljinskog grijanja, prvo je izrađen kompletan termohidraulički model toplifikacionog sistema grada. Korištenjem najsavremenijih alata za projektovanje i simulaciju rada toplifikacionog sistema kompanije Schneider Electric, softwarea TERMIS, dobijena je potreba da se u režimu kontinuiranog rada od 24 časa na prosječnoj temperaturi od -15°C obezbijedi 65MW snage.
Kapacitet nove toplane na biomasu je 49MW sa deset kaskadno postavljenih postrojenja uz mogućnost dodatne postavke, što predstavlja idealno rješenje za upravljanje snagom u svim vrijednostima spoljnih temperatura, uz maksimalnu energetsku efikasnost. Osim nove toplane, sastavni dio gradskog toplifikacionog sistema čine još dvije toplane na biomasu – na Starčevici, kapaciteta 10MW (6MW + 4MW) i Kosmos, čiji je kapacitet 6MW.