Komandno-kontrolni centar

Praćenjem savremenih tehničkih rješenja primijenjenih u sistemima daljinskog grijanja, prepoznata je neophodnost osnivanja Komandno-kontrolnog centra koji na jednom mjestu objedinjuje nadzor i upravljanje procesima proizvodnje toplotne energije na više lokacija istovremeno, kao i njene distribucije do potrošača.

Prednosti ovakvog načina rada su višestruke, a neke od njih su praćenje tokova proizvedene energije od izvora do krajnjeg potrošača, trenutno reagovanje na odstupanja od zadatih parametara sistema, konstantno i pouzdano održavanje nivoa kvaliteta isporuke toplotne energije uz veće zadovoljstvo potrošača, detaljna analiza svih parametara, njihovo arhiviranje i optimizacija procesa proizvodnje i distribucije, što donosi nove benefite u vidu značajnih ušteda.