Logistički centar

Logistički centar Eko toplana – centar za skladištenje i preradu drveta i drvnog otpada, smješten je u Poslovnoj zoni Banjaluka, u blizini objekta Eko toplana – toplane na drvnu sječku.
U organizacionom smislu, logistički centar ima svoja veoma stroga pravila i norme koje se tiču kontrole i monitoringa nad kvalitetom sirovine i optimizacije radnih procesa.
Namjenski logistički centar predstavlja centralnu sabirnu lokaciju svog ulaza, skladištenja, prerade i odvoza energenta do postrojenja nove centralne kotlovnice toplane Banjaluka.