Lokalni resursi i međunarodna saradnja

Na izgradnji nove toplane angažovana je domaća elektromašinska i građevinska industrija. Osim toga, kompletan projekat Eko toplana rezultat je rada domaće struke iz oblasti energetike i termodinamike. Tehnologije koje se primjenjuju u radu nove toplane na biomasu ispunjavaju najstrože evropske standarde, a razvijane su tokom protekle decenije u saradnji sa najeminentnijim institutima i univerzitetima u Evropi i regionu, kao što su Institut za nuklearne nauke “Vinča” Univerziteta u Beogradu, Tehničkog instituta Kraljevskog univerziteta u Štokholmu i tehnoloških, mašinskih i elektrotehničkih fakulteta u Beogradu i Banjaluci.