Osnivanje

Preduzeće Eko toplane Banjaluka d.o.o. osnovano je 30. maja 2017. godine, a izgradnja novog objekta toplane započela je 01. juna 2017. Toplana na biomasu sagrađena je u rekordnom roku od sedam i po mjeseci, u skladu sa svim ugovorenim rokovima. Eko toplane Banjaluka počele su sa sukcesivnim puštanjem u pogon kotlova u novembru 2017, a komunalna djelatnost ovom preduzeću je, odlukom Skupštine grada Banjaluka, povjerena 01. februara 2018. godine.