Заштита животне средине

Реализацијом пројекта изградње и пуштања у рад Еко топлана као резултат донијеће дугорочни позитиван утицај на животну средину, али и друштво у цјелини.

Побољшан квалитет ваздуха

Употреба дрвне сјечке као енергента, као резултат даће смањену концентрацију сумпора и азотних оксида у ваздух, током зимског периода у Бањалуци. На тај начин, биће смањени негативни ефекти на здравље људи и побољшан квалитет живота становника града на Врбасу.

Еколошка освијештеност и ублажавање ефеката стаклене баште

Дрвна биомаса се сматра неутралним горивом. Угљен-диоксид који се ослобађа у процесу изгарања биомасе је онај CО2 који је биљка користила током свог животног циклуса. На овај начин ствара се затворени круг у којем је вишак CО2 у атмосфери минималан, што није случај приликом кориштења фосилних горива. Кориштењем дрвне сјечке загађење животне средине емитовањем CО2, на подручју Бањалуке смањује се за око 70.000 тона годишње. За разлику од биомасе, фосилна горива ослобађају додатну количину угљеника која остаје у атмосфери и придоноси ефекту стаклене баште, односно климатским промјенама.