Zaštita životne sredine

Jedan od rezultata realizacije projekta izgradnje i puštanja u rad Eko toplana je i dugoročni pozitivan uticaj na životnu sredinu, ali i društvo u cjelini.

Poboljšan kvalitet vazduha

Upotreba drvne sječke kao energenta, kao rezultat daje smanjenu koncentraciju sumpora i azotnih oksida u vazduh, tokom zimskog perioda u Banjaluci. Na taj način, smanjuju se negativni efekti na zdravlje ljudi i poboljšava se kvalitet života stanovnika grada na Vrbasu.

Ekološka osviještenost i ublažavanje efekata staklene bašte

Drvna biomasa se smatra neutralnim gorivom. Ugljen-dioksid koji se oslobađa u procesu izgaranja biomase je onaj CO2 koji je biljka koristila tokom svog životnog ciklusa. Na ovaj način stvara se zatvoreni krug u kojem je višak CO2 u atmosferi minimalan, što nije slučaj prilikom korištenja fosilnih goriva. Korištenjem drvne sječke, zagađenje životne sredine emitovanjem CO2, na području Banjaluke smanjuje se za oko 70.000 tona godišnje. Za razliku od biomase, fosilna goriva oslobađaju dodatnu količinu ugljenika koja ostaje u atmosferi i pridonosi efektu staklene bašte, odnosno klimatskim promjenama.