Tarifni sistem

KATEGORIJE PROSTORA Jedinica mjere Tarifni stavovi Visina tarifnih stavova
(cijena /KM bez PDV-a)
Fakturiše se
1. OBJEKTI BEZ MJERENJA TOPLOTNE ENERGIJE
1.1. Korisnici – domaćinstva
Domaćinstva – cijena za jedinicu isporučene energije KM/m2 Ts1 1,09 12 mjeseci
Domaćinstva – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/m2 Ts2 0,32 12 mjeseci
1.2. Korisnici – poslovni prostori
Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts3 170,63 7 mjeseci
Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/MWh Ts3 170,63 12 mjeseci
2. OBJEKTI SA UGRAĐENIM MJERAČIMA
2.1. Stambeni objekti sa ugrađenim mjeračima
Domaćinstva – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts4 114,00 kad se troši
Domaćinstva – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/m2 Ts2 0,32 12 mjeseci
2.2. Poslovni objekti sa ugrađenim mjeračima >
Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts3 170,63 kad se troši
Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/MWh Ts3 170,63 kad se troši