Tarifni sistem

KATEGORIJE PROSTORA Jedinica mjere Tarifni stavovi Visina tarifnih stavova (cijena u KM bez PDV-a) Visina tarifnih stavova (cijena u KM sa PDV-om) Period obračuna
1. OBJEKTI BEZ MJERENJA TOPLOTNE ENERGIJE
1.1. Korisnici – stambeni prostori
Stambeni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/m2 Ts1 1,30 1,52 12 mjeseci
Stambeni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/m2 Ts2 0,38 0,45 12 mjeseci
1.2. Korisnici – poslovni prostori
Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts3 225,23 263,52 7 mjeseci
Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove KM/MWh Ts3 225,23 263,52 12 mjeseci
2. OBJEKTI SA UGRAĐENIM MJERAČIMA
2.1. Stambeni prostori sa ugrađenim mjeračima
Stambeni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts4 135,66 158,72 kad se troši
Stambeni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/m2 Ts2 0,38 0,44 12 mjeseci
2.2. Poslovni prostori sa ugrađenim mjeračima
Poslovni prostori – cijena za jedinicu isporučene energije KM/MWh Ts3 225,23 263,52 kad se troši
Poslovni prostori – cijena za distributivne troškove po jedinici instalisane snage KM/MWh Ts3 225,23 263,52 kad se troši