Značaj i efekti

Izgradnja toplane koja za resurs koristi obnovljivi izvor energije ima višestruk značaj. Prvenstveno, za lokalnu zajednicu koja zahvaljujući ovom projektu, na godišnjem nivou ima neto uštedu više od 10 miliona maraka, koje je do grijne sezone 2017/2018 ulagala u uvozni energent – mazut.
Potpisivanjem desetogodišnjeg Ugovora o isporuci drvnog sortimenta sa Javnim preduzećem „Šume Srpske“ Eko toplane su obezbijedile dodatne garancije za finansijsku sigurnost i održivost ovog projekta. Osim navedenog, ovim projektom se razvija tržište biomase kroz iskorištavanje različitih drvnih otpada koji su do sada bili neiskorišteni.
Između ostalih benefita, Eko toplane imaju ogroman finansijski efekat – umjesto 20 miliona KM spoljnotrgovinskog deficita za nabavku energenta u inostranstvu, direktan efekat je ušteda od 10 miliona KM zbog manje cijene koštanja energenta, a indirektan efekat od narednih 10 miliona KM odnosi se na nabavku energenta od domaćih proizvođača, koji su locirani na području lokalne zajednice, tako da ta sredstva utiču na razvoj i kvalitetniji život same zajednice.
Takođe, jedan od benefita nove toplane je i dvadesetčetvoročasovni režim grijanja, kojim se Banjalučanima obezbjeđuje dodatni komfor života.
Nova toplana u potpunosti ispunjava standarde Energetske zajednice, koja je definisala pojam energetske suverenosti gradova kroz tri faktora – Eko toplane lokalnoj zajednici osiguravaju energetsku bezbjednost, samoodrživost i finansijsku sigurnost. Zagađenje životne sredine emitovanjem CO2, na području Banjaluke smanjuje se za oko 70.000 tona godišnje.
Puštanjem u rad punih kapaciteta novog objekta toplane na biomasu, na visokooperativan način započela je nova era integracije korištenja obnovljivih izvora energije i čistih energetskih tehnologija, smještenih u okrilje najsavremenijeg upravljačkog okruženja.