Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност подразумијева смањење губитка енергије без нарушавања комфора, стандарда живота или економске активности и може се реализовати како у области производње и дистрибуције, тако и у области потрошње енегрије. Свако од нас, потрошњу енергије може свести на најмању могућу мјеру, не умањујући свој стандард, и при том уштедјети новац. Зграде су највећи потрошачи енергије, а модернизација и инвестирање у систем за загријавање објеката колективног становања нема пуни ефекат, ако се енергија у њима расипа. То значи да, осим дистрибутера, дио одговорности треба да преузму и станари који свој животни амбијент могу да направе енергетски ефикасним, а што ће им донијети бројне бенефите. Некада то захтијева улагање, а некада је довољан само ангажман и мијењање лоших навика.

Избјегавати дуготрајно провјетравање

У циљу уштеде енергије треба избјегавати дуготрајно провјетравање просторија током зимских мјесеци, јер је потребна велика количина енергије да се оне поновно загрију.

Изолација зграде

Једна од највећих инвестиција када су старе зграде у питању је демит фасада. Ипак, иако захтијева значајно улагање, она са собом носи и бројне бенефите. Зими чува топлоту и омогућава уштеду енергије, љети обезбјеђује свјежину, а добар је и звучни изолатор. Ако се изведе квалитетно, вијек трајања је око 30 година. Осим уштеде енергије, обезбјеђује и раст тржишне вриједности објекта.

Прекривање прозора

Кроз прозоре, првенствено оне с једнослојним стаклом, губици топлоте су веома велики. Врло једноставна, али провјерено ефикасна мјера је прекривање прозора током ноћи и у раздобљима када није потребно дневно свјетло.

Замјена столарије

Лоша столарија прави је расипник енергије, а релевантне процјене показују како се кроз њу може изгубити и до 25 одсто топлоте. Иако замјена подразумијева инвестицију и до неколико хиљада марака, са њом се враћа дио енергије који обезбјеђује топао дом годинама, па чак и деценијама у будућности.