Energetska efikasnost

Energetska efikasnost podrazumijeva smanjenje gubitka energije bez narušavanja komfora, standarda života ili ekonomske aktivnosti i može se realizovati kako u oblasti proizvodnje i distribucije, tako i u oblasti potrošnje enegrije. Svako od nas, potrošnju energije može svesti na najmanju moguću mjeru, ne umanjujući svoj standard, i pri tom uštedjeti novac. Zgrade su najveći potrošači energije, a modernizacija i investiranje u sistem za zagrijavanje objekata kolektivnog stanovanja nema puni efekat, ako se energija u njima rasipa. To znači da, osim distributera, dio odgovornosti treba da preuzmu i stanari koji svoj životni ambijent mogu da naprave energetski efikasnim, a što će im donijeti brojne benefite. Nekada to zahtijeva ulaganje, a nekada je dovoljan samo angažman i mijenjanje loših navika.

Izbjegavati dugotrajno provjetravanje

U cilju uštede energije treba izbjegavati dugotrajno provjetravanje prostorija tokom zimskih mjeseci, jer je potrebna velika količina energije da se one ponovno zagriju.

Izolacija zgrade

Jedna od najvećih investicija kada su stare zgrade u pitanju je demit fasada. Ipak, iako zahtijeva značajno ulaganje, ona sa sobom nosi i brojne benefite. Zimi čuva toplotu i omogućava uštedu energije, ljeti obezbjeđuje svježinu, a dobar je i zvučni izolator. Ako se izvede kvalitetno, vijek trajanja je oko 30 godina. Osim uštede energije, obezbjeđuje i rast tržišne vrijednosti objekta

Zamjena stolarije

Loša stolarija pravi je rasipnik energije, a relevantne procjene pokazuju kako se kroz nju može izgubiti i do 25 odsto toplote. Iako zamjena podrazumijeva investiciju i do nekoliko hiljada maraka, sa njom se vraća dio energije koji obezbjeđuje topao dom godinama, pa čak i decenijama u budućnosti.

Prekrivanje prozora

Kroz prozore, prvenstveno one s jednoslojnim staklom, gubici toplote su veoma veliki. Vrlo jednostavna, ali provjereno efikasna mjera je prekrivanje prozora tokom noći i u razdobljima kada nije potrebno dnevno svjetlo.