Toplifikaciona mreža Banjaluke

Distributivna mreža grada podijeljena je na tri rejona.
Rejon 1 se napaja magistralnim vrelovodom „Borik“, a ovom rejonu pripadaju Borik, Centar i MZ Bulevar;
Rejon 2 se napaja magistralnim vrelovodom „Vrbas“, a ovom rejonu pripadaju Starčevica, Obilićevo i dio Kočićevog vijenca;
Rejon 3 se napaja magistralnim vrelovodima „Industrija“ i „Borik“, a ovom rejonu pripadaju naselja Aleja, Rosulje, Nova Varoš i Paprikovac.

SISTEM DALJINSKOG GRIJANJA

Osim stambenih zgrada, na sistem daljinskog grijanja povezana je većina banjalučkih vrtića, osnovnih i srednjih škola, Univerzitet u Banjaluci i brojne institucije poput Gradske uprave, Administrativnog centra Vlade Republike Srpske, Poliklinika, Hirurgija, tržni centri u užem centru grada i brojni drugi objekti.