Rješenje višedecenijskog problema

Građani Banjaluke koji su povezani na gradsku toplifikacionu mrežu, tokom protekle dvije decenije bili su suočeni sa problemom neodrživog sistema grijanja. Izgradnja toplane na biomasu predstavlja početak rješenja ovog problema. Osim što je riječ o obnovljivom izvoru energije, biomasa je domaći proizvod, što donosi uštede lokalnoj zajednici, jer više nema potrebe za uvozom skupog energenta, štetnog za životnu sredinu – mazuta.


Uvođenjem korištenja obnovljivog izvora energije, Banjaluka je smještena na mapu “zelenih” gradova regiona i Evrope.